Seriál – Opýtajte sa svojho veterinárneho lekára: Ako sa účinne brániť proti vonkajším parazitom?

V posledných desaťročiach sa chov psov a mačiek stal veľmi rozšírenou, dá sa povedať až módnou záležitosťou. Avšak aj táto minca má dve strany. Na jednej strane je to v skutku krásna a milá záľuba, na strane druhej i zodpovednosť, ku ktorej sa takto chovateľ zaväzuje.

Jednou zo základných povinností je dbať a chrániť zdravie zvieratka a rovnako zdravie človeka. V nasledujúcom článku sa zameriame na problematiku ektoparazitov – vonkajších parazitov a to konkrétne- blchy, kliešte a komáre.

Blchy

S týmito vonkajšími parazitmi sa stretávame v dennej veterinárnej praxi najčastejšie. Jedná sa o celoročný problém. Blchy parazitujú na povrchu kože zvierat, ale väčšinu života trávia najmä v bezprostrednom životnom prostredí hostiteľa. Prenos bĺch na človeka nie je ojedinelý. Ich nežiadúce pôsobenie na hostiteľský organizmus je priame aj nepriame. Priamym vplyvom je narušenie kože hryznutím a následné satie krvi. Vzniká tak lokálne začervenané a svrbivé ložisko. Zviera sa na tomto mieste škrabe a vyhryzáva a vzniká tak rôzne závažný lokálny zápal kože – dermatitída. Množstvo zvierat zároveň vykazuje alergiu na blšie sliny. Toto ochorenie sa môže veľmi rýchlo rozšíriť na väčšinu časť kože zvieraťa. Uvádza sa, že až 70 % svrbivých ochorení psov a mačiek je spôsobených práve blchami.

(Foto zdroj: https://pixabay.com)

Medzi nepriame vplyvy zaraďujeme prenos zárodkov rôznych vírusových, bakteriálnych a parazitárnych ochorení. Terapia bĺch je v dnešnej dobe pomerne jednoduchá. Na trhu existuje množstvo rôznych druhov a foriem preparátov proti blchám. Sú to jednak tzv. spot-on formy liečiv (aplikujú sa priamo na kožu na jedno resp. viac miest na kohútiku a šiji zvieraťa a odtiaľ sa v priebehu 24 hod rozdistribuujú po celej kožie, v ktorej pretrvávajú spravidla 3 – 4 týždne a efektívne pôsobia proti blchám), potom sú to pre psy určené tablety (po ich zjedení sa do tela dostáva účinná látka, ktorá usmrcuje parazitov po „prvom zakúsnutí“ a tento účinok pretrváva 4-12 týždňov, v závislosti od použitého preparátu) a v neposlednom rade sú to ochranné obojky, ktoré majú repelentný aj akaricídny účinok (čiže parazitov jednak odpudzujú a tiež po ich „zakúsnutí“ aj usmrcujú, s najdlhším účinkom- 6-8 mesiacov- v závislosti od použitého preparátu).

Nezabúdajte

Dôležitou súčasťou terapie je dôsledná asanácia prostredia: povysávať, vyprať, prípadne dezinfikovať prostredie zvieraťa – koberce, deky, pelech, čalúnený nábytok a pod. U psov treba po pozitívnej blšej invázii vždy dôsledne vykonať aj odčervenie. U zvierat s rozvinutou blšou alergiou je dôležité doživotne udržiavať preventívnu ochranu vhodnou formou protiblších preparátov. Pre alergické reakcie je typické, že každé opätovné „stretnutie“ s alergénom má za následok výraznejší klinický prejav, t.j. alergia sa prejaví „silnejšie“.

Problematiku bĺch netreba ani v dnešnej dobe podceňovať. Skôr naopak. Je vhodné venovať pozornosť dostatočnej prevencii, ktorá je vždy jednoduchšia a menej nákladná ako terapia.

Kliešte

Jedná sa o sezónnu parazitózu s výskytom od jari do jesene, aj keď v posledných rokoch dochádza k sporadickému výskytu kliešťov aj počas miernejších zimných mesiacov. Podobne ako u bĺch aj tu si môžeme vplyv na hostiteľa rozdeliť na priamy a nepriamy. Priame pôsobenie sa prejavuje ako lokálne začervenanie a mierny opuch v mieste prisatia kliešťa. K rozvoju dermatitídy nedochádza, pokiaľ sa nejedná o mnohopočetnú inváziu na malej ploche kože – napríklad v okolí očí, papule a pod. Omnoho väčší význam má nepriame pôsobenie.

(Foto zdroj: www.flickr.com)

Kliešte sú významným medzihostiteľom mnohých závažných ochorení zvierat a  ľudí – vtedy hovoríme o tzv. zoonózach (spoločné ochorenia zvierat a ľudí ako napríklad besnota). Z tých najzávažnejších treba spomenúť lymskú boreliózu. Jej pôvodcom je Borrelia burdorferi, drobná baktéria, ktorá spôsobuje závažné ochorenie psov aj ľudí –  boreliózu. Výskyt tohto ochorenia je na našom území stacionárny – cca 10 % populácie kliešťov je infikovaných. Ďalším závažným ochorením je babezióza. Jedná sa o špecifické ochorenie psov, ktoré býva spravidla smrteľné. Výskyt tohto ochorenia bol v našich zemepisných šírkach v minulosti výnimočný. Prenos babezií je totiž viazaný na iný druh kliešťa, ako ten, s ktorým sa bežne stretávame v našich zemepisných šírkach. Avšak klimatickými zmenami v poslednom desaťročí je výskyt týchto kliešťov a s nimi aj babeziózy každoročne zaznamenávaný v južných oblastiach Slovenska. Do tretice musíme spomenúť aj ochorenie anaplazmóza, ktorého výskyt sme na Slovensku začali zaznamenávať pred približne desiatimi rokmi a počet napadnutých psov na klinikách každoročne pribúda.

Z uvedeného vyplýva, že pri kliešťoch je skôr na mieste apelovať na prevenciu ako hovoriť o terapii. Podobne ako pri blchách, na trhu je k dispozícii množstvo prípravkov s akaricídnym účinkom – prisaté kliešte usmrcuje a novšie aj s repelentným účinkom – zabraňuje prisatiu kliešťa. Väčšina z týchto aplikácií má širokospektrálny účinok aj proti ďalším ektoparazitom – blchám, komárom a všenkám, čo len zvýhodňuje ich použitie. Účinnou a vzhľadom na dĺžku pôsobenia sú pohodlnou alternatívou aj obojky s akaricídnym účinkom. Pri ich použití kladieme dôraz na to, aby bol obojok nasadený intímne na kožu a aby bol nasadený kontinuálne počas celej dĺžky pôsobenia.

Komáre

Výskyt týchto parazitov je sezónny od neskoršej jari až do skorej jesene a je viazaný na lokality v bezprostrednej blízkosti vodných plôch a tokov. Živia sa krvou a pri jej cicaní narúšajú celistvosť kože. Pri mnohonásobnom „uštipnutí“ v krátkom časom rozmedzí (niekoľko minút) môže dôjsť k senzibilizácii hostiteľského organizmu a vzniku alergickej reakcie. Tá sa prejavuje výrazným opuchom jednak v mieste pôsobenia komárov, ale aj opuchom v okolí očí, ušníc alebo na papuli. Takto vyzerá najvážnejšie priame pôsobenie komárov na zviera. Omnoho závažnejšie môžu byť nepriame vplyvy, prenos zárodkov rôznych nákazlivých ochorení.

(Foto zdroj: https://pixabay.com)

Z tých najnebezpečnejších treba spomenúť dirofilariózu – červy krvného riečiska, ktorých dospelé formy sa usádzajú v srdci hostiteľa. Prenos týchto parazitov je viazaný na špecifický druh komára, ktorého výskyt je geograficky viazaný na štáty južnej Európy – Stredomorie. Podobne ako pri babezióze, v dôsledku klimatických zmien aj tu dochádza k posunu severnej hranice výskytu tohto druhu komára. To má za následok fakt, že niekoľko posledných rokov sa stretávame s dirofilariózou aj na našom území. Počet  prípadov je z roka na rok vyšší. Prevencia voči  komárom je možná použitím spot-on prípravkov s repelentným, teda odpudivým účinkom. Doba ich pôsobenia je spravidla 2 – 4 týždne. Chrániť sa už teda treba nielen v prípade, že sa chystáte stráviť letnú dovolenku stredomorských oblastiach, ale aj z dôvodu ochrany na našom území.

Viac radostí ako starostí

Z vyššie uvedených informácii jednoznačne vyplýva, aké dôležité je orientovať sa v problematike parazitárnych ochorení našich domácich miláčikov. Jedná sa totiž o problém, ktorý sa nás doslova bytostne dotýka. Ignorovaním týchto faktov môžeme v konečnom dôsledku ublížiť len sebe a svojmu najbližšiemu okoliu.

V zásade sú tu spomenuté len niektoré – tie najčastejšie ektoparazity. Predstavujú riziko svojim priamym aj nepriamym pôsobením – môžu byť zdrojom nebezpečných chorôb pre zviera aj pre človeka. Tieto riziká však dokážeme minimalizovať, prípadne až eliminovať dôsledným dodržiavaním preventívnych opatrení. Prevencia je totiž vždy jednoduchšia a lacnejšia ako terapia samotného ochorenia. Pri blchách, kliešťoch či komároch je to používanie ochranných preparátov s ohľadom na biológiu jednotlivých parazitov – sezónnosť, lokalita, vývojové štádia a pod. Rovnako treba brať do úvahy podmienky za akých je daný preparát účinný – spôsob aplikácie, dĺžku účinku.

Dodržiavaním aj týchto zásad môžeme prispieť k tomu, že s našim domácim miláčikom budeme zažívať viac radosti ako starostí.

Pokračujte v čítaní

Objednajte sa na vyšetrenie

Sme tu pre Vás počas našich ordinačných hodín
+421 948 029 674