Interná medicína

Interná medicína

Doslovným prekladom tohto slovného spojenia je vnútorné lekárstvo, čiže tá oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá ochoreniami vnútorných orgánov. Je to veľmi široký pojem a zahŕňa mnohé ďalšie medicínske odbory:

  • Laboratórna diagnostika - vďaka vybavenosti našej kliniky sme schopní nepretržite počas celého dňa do 15-30 minút vyšetriť širokú škálu biochemických, hematologických či hormonálnych krvných parametrov. Disponujeme diagnostikou, ktorá spoľahlivo identifikuje v krátkom čase rozsiahle množstvo závažných bakteriálnych a vírusových ochorení.
  • Respiračné ochorenia - ochorenia dýchacieho aparátu (od nosných dierok až po pľúca) sa často prelínajú s ochoreniami srdca, alergiami, ale aj sezónnymi infekčnými chorobami. Preto si myslíme že je nutné vnímať tento druh ochorení mnohokrát aj v širšom kontexte problémov, ktoré ich ovplyvňujú pre optimálne liečenie pacientov. Disponujeme röntgenologickým a endoskopickým vybavením na diagnostiku týchto ochorení a vykonávame celú paletu chirurgických zákrokov na dýchacom aparáte.
  • Gastroenterológia - ochorenia tráviaceho aparátu patria medzi najčastejšie zdravotné problémy psov a mačiek. Nie vždy býva príčinou tajne zjedený špekáčok po nedeľnom grilovaní, ale zväčša sa zistí že ide o veľmi závažné poruchy a ochorenia, pri ktorých je stanovenie diagnózy náročný a dlhodobý proces. Disponujeme röntgenologickým a endoskopickým vybavením na diagnostiku týchto ochorení, mnohé laboratórne vyšetrenia krvi vykonávame priamo na klinike a máme bohaté skúsenosti s rôznymi chirurgickými zákrokmi na tráviacom aparáte.
  • Endokrinológia -  Napriek tomu, že u nás je tento odbor veterinárnej medicíny ešte v počiatkoch, vo vyspelých krajinách sa niekoľko desaťročí počíta do silného odboru Internej medicíny. Typické sú ochorenia žliaz s vnútornou sekréciou (napríklad cukrovka), ochorenia štítnej žľazy a podobne. V dnešnej dobe už vieme takýmto pacientom poskytnúť vysoký štandard starostlivosti s výrazným predĺžením a skvalitnením života.
  • Dermatológia - Ochorenia kože sú po ochoreniach zažívacieho aparátu druhým najčastejším problémom s ktorým majitelia psov, mačiek ale aj drobných hlodavcov vyhľadajú pomoc veterinára. Rovnako ako u ľudí, tak aj u zvierat sú tieto ochorenia často charakteristické vleklým priebehom vyžadujúcim veľa trpezlivosti a vzájomnej spolupráce dermatológa a majiteľa zvieratka. Našim racionálným prístupom a dôkladnej diagnostike ponúkame našim klientom minimalizáciu spôsobu liečenia „pokus-omyl“, ktorý v dôsledku nevedie k spokojnnosti ani jednej strany.
  • Nefrológia / urológia - Častou príčinou chorobnosti mäsožravcov vo vyššom veku (ale nie len) sú práve problémy obličiek. Keďže dostupnosť dialýzy pre takýchto pacientov je minimálna a transplantácie obličiek sú skôr vedeckou témou na niekoľkých prominentných univerzitných pracoviskách v zámorí,  pre predĺženie a zvýšenie kvality života pacienta sme pripravení a schopní poskytnúť nevyhnutné konzultácie na základe dôkladných znalosti a skúsenosti spojené s vysokou komplexnosťou spomínaného problému. Práve vďaka zabezpečenia služby dlhodobej hospitalizácie máme možnosť získavať bohaté skúsenosti v liečbe takýchto pacientov. Rutinne diagnostikujeme všetky dôležité laboratórne parametre krvi (vrátane SDMA!) a moču (vrátane pomeru proteín:kreatinín v moči) čo nám umožňuje bezodkladne stanoviť závažnosť ochorenia a optimálny terapeutický plán.

Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok
9:00 - 20:00
Sobota - Nedeľa
9:00 - 16:00
Sviatky
Zatvorené

Objednajte sa

Momentálne ordinujeme iba na objednávku. Na vyšetrenie sa môžete objednať na našom telefónnom čísle počas ordinačných hodín.