Referenčný formulár

Vážení kolegovia, veľmi si vážime našu vzájomnú spoluprácu a preto sme pre Vás z dôvodu zjednodušenia komunikácie pri referovaní pacientov pripravili online formulár. Pomôže aj pri špecifikovaní Vašich požiadaviek, čo nám umožní dodržiavať etiku referenčného pracoviska.
Údaje o klientovi
Údaje o pacientovi
Anamnéza
Popis problému, vývoj, doterajšia terapia
Výsledky vyšetrení
Napríklad biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenie krvi, bakteriologické vyšetrenia, RTG, USG, atď.
Požadovaná konzultácia alebo vyšetrenie
Údaje o referujúcom veterinárnom lekárovi
Ostatné informácie
Ďakujeme. Vyplnený formulár bol úspešne odoslaný!
Ojoj! Pri odosielaní formulára sa niečo pokazilo.