Onkológia

Onkológia je vysoko špecializovaný multidisciplinárny medicínsky odbor. Znamená to, že sa tu stretávajú odbory ako interná medicína, klinická patológia, zobrazovacie techniky ale aj chirurgia. Úlohou onkológie je jasne pomenovať typ prebiehajúceho nádorového ochorenia, čiže stanoviť diagnózu, vysvetliť prognózu a navrhnúť adekvátnu liečbu.

V dnešnej dobe dokážeme diagnostikovať a liečiť veľké množstvo nádorových ochorení. Dokážeme zvyšovať kvalitu života s týmito ochoreniami a rozumne predlžovať čas, ktorý s nami naši štvornohí členovia rodiny ešte strávia. Aj preto sme nadviazali spoluprácu so špecialistom v tomto odbore, MVDr. Ondřej Škor, Dipl.ECVIM-CA (oncology).

Medicínska onkológia

  • Konzultácia a návrh ďalšieho postupu – ako v diagnostike, tak aj v liečbe pacientov s už diagnostikovaným nádorovým ochorením na inom veterinárnom pracovisku
  • Onkologická diagnostika u pacientov s podozrením na nádorové ochorenie - kompletné onkologické vyšetrenie a tzv. „staging“ (rozsah nádorového ochorenia) pre určenie závažnosti a prognózy prebiehajúceho ochorenia
  • Priamo u nás na klinike máme k dispozícii širokú škálu zobrazovacích vyšetrení - RTG, USG (ultrasonografia) a tiež endoskopia dýchacích ciest a tráviaceho aparátu
  • Odber a vyhodnotenie vzoriek pre cytologické vyšetrenie u nás na pracovisku

Chirurgická onkológia

  • Máme dlhoročné skúsenosti s chirurgickou liečbou nádorových ochorení
  • Každý chirurgický zákrok je plánovaný v úzkej spolupráci medzi onkológom a chirurgom

Nechirurgická liečba onkologických pacientov

  • Disponujeme najmodernejším vybavením na bezpečnú aplikáciu liekov pre onkologických pacientov - laminárny box a infúzne automaty
  • U každého pacienta je terapia nastavená individuálne, doslova na mieru tak, aby boli rešpektované jeho potreby a tiež očakávania a možnosti majiteľa
  • Samotnou aplikáciou špecifickej terapie na klinike naša starostlivosť nekončí, práve naopak - pre našich pacientov a ich majiteľov sme oporou počas celej liečby onkologických ochorení

Objednajte sa na vyšetrenie

Sme tu pre Vás počas našich ordinačných hodín
Zavolajte nám