Veterinárna onkológia

Onkológia

Veterinárna onkológia je vysoko špecializovaný multidisciplinárny medicínsky odbor. Znamená to, že sa tu stretávajú odbory ako interná medicína, klinická patológia, zobrazovacie techniky ale aj chirurgia. Úlohou onkológie je jasne pomenovať typ prebiehajúceho nádorového ochorenia, čiže stanoviť diagnózu, vysvetliť prognózu a navrhnúť adekvátnu liečbu.

Onkologické ochorenie je bežnou súčasťou života, tak ako ľudí, aj domácich zvierat. Približne u jedného zo štyroch psov a u jednej z piatich mačiek sa počas ich života vyvinie niektorá z foriem rakoviny. Hoci vyslovenie tejto diagnózy môže znamenať pre majiteľov domácich zvierat "koniec sveta", správna diagnostika a včasná intervencia môžu významne zlepšiť prognózu mnohých z nich.

V dnešnej dobe dokážeme diagnostikovať a liečiť veľké množstvo nádorových ochorení. Dokážeme zvyšovať kvalitu života s týmito ochoreniami a rozumne predlžovať čas, ktorý s nami naši štvornohí členovia rodiny ešte strávia.

Vo VetPoint Bratislava máme tím skúsených veterinárnych onkológov, ktorí sa venujú poskytovaniu pokročilej starostlivosti pre našich pacientov. Pod vedením MVDr. Ondřeja Škora, európskeho špecialistu v odbore onkológia pracuje náš špecializovaní tím - MVDr. Jureková a MVDr. Richterová. Všetci spomínaní lekári sú vysoko kvalifikovaní a mesačne poskytnú desiatkam onkologických pacientov špecializovanú a individuálnu starostlivosť.

Profesionálna onkologická starostlivosť môže významne predĺžiť život domácim zvieratám a zlepšiť ich kvalitu života. U psov s lymfómom je priemerná doba prežitia bez terapie 1-2 mesiace, zatiaľ čo terapia môže dokázateľne predĺžiť život na 10-14 a viac mesiacov, v závislosti od typu lymfómu a zvoleného liečebného protokolu. Podobne u mačiek so sarkómami je priemerná doba prežitia bez terapie približne 4-6 mesiacov, zatiaľ čo terapiou sa doba prežitia môže pohybovať od 12-24 mesiacov alebo dlhšie.

Elektrochemoterapia

Medzi naše najnovšie techniky patrí práve aj elektrochemoterapia čo je inovatívna liečba, ktorá kombinuje chemoterapiu s impulzným elektrickým poľom. Táto technika zvyšuje účinnosť chemoterapie zvyšovaním absorpcie chemoterapeutických liekov do nádorových buniek. Vo VetPoint Bratislava našim klientom ponúkame možnosť tejto pokročilej terapie, aby sme im poskytli najlepšie možné výsledky, ktoré sú efektivitou porovnateľné s rádioterapiou. Elektrochemoterapia na našom pracovisku prebieha vždy pod vedením európskych špecialistov MVDr. Škora a Dr. Spugniniho.

Medicínska veterinárna onkológia

  • Konzultácia a návrh ďalšieho postupu – ako v diagnostike, tak aj v liečbe pacientov s už diagnostikovaným nádorovým ochorením na inom veterinárnom pracovisku
  • Onkologická diagnostika u pacientov s podozrením na nádorové ochorenie - kompletné onkologické vyšetrenie a tzv. „staging“ (rozsah nádorového ochorenia) pre určenie závažnosti a prognózy prebiehajúceho ochorenia
  • Priamo u nás na klinike máme k dispozícii širokú škálu zobrazovacích vyšetrení - RTG, USG (ultrasonografia) a tiež endoskopia dýchacích ciest a tráviaceho aparátu
  • Odber a vyhodnotenie vzoriek pre cytologické vyšetrenie u nás na pracovisku

Chirurgická veterinárna onkológia

  • Máme dlhoročné skúsenosti s chirurgickou liečbou nádorových ochorení
  • Každý chirurgický zákrok je plánovaný v úzkej spolupráci medzi onkológom a chirurgom

Nechirurgická liečba onkologických pacientov

  • Disponujeme najmodernejším vybavením na bezpečnú aplikáciu liekov pre onkologických pacientov - laminárny box a infúzne automaty
  • U každého pacienta je terapia nastavená individuálne, doslova na mieru tak, aby boli rešpektované jeho potreby a tiež očakávania a možnosti majiteľa
  • Samotnou aplikáciou špecifickej terapie na klinike naša starostlivosť nekončí, práve naopak - pre našich pacientov a ich majiteľov sme oporou počas celej liečby onkologických ochorení

Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok
9:00 - 20:00
Sobota - Nedeľa
9:00 - 16:00
Sviatky
Zatvorené

Objednajte sa

Momentálne ordinujeme iba na objednávku. Na vyšetrenie sa môžete objednať na našom telefónnom čísle počas ordinačných hodín.