Hospitalizácia

Hospitalizácia

Súčasťou starostlivosti po chirurgických zákrokoch a pri rôznych závažných internistických ochoreniach je nevyhnutná hospitalizácia vášho zvieratka. Zväčša sa jedná o tzv. „jednodňovú“ starostlivosť, ale nezriedka sa jedná o viacero dní až týždeň.

Aj preto je neoddeliteľnou tímu VetPoint 5 skúsených a dobre vyškolených veterinárnych sestier, bez ktorých by táto práca nebola možná. Takmer každodenne poskytujeme individuálnu starostlivosť zvieratkám po operáciách, úrazoch, pri zvládaní vážnych ochorení a podobne. Hospitalizácia je podobná tým ľudským v nemocniciach. Jediným rozdielom je, že namiesto lôžok máme pacientov umiestnených individuálne (najmä z bezpečnostného hľadiska) v hospitalizačných boxoch primeranej veľkosti.

Ku každému pacientovi vedieme podrobný hospitalizačný protokol, v ktorom sa zaznamenávame podané liečivá, infúzie, krmivo ale aj pravidelné kontroly aktuálneho zdravotného stavu. Kontrolujeme telesnú teplotu, hmotnosť, zmeny dýchania, krvného tlaku, hladiny glukózy v krvi a taktiež aj frekvenciu a kvalitu vyprázdňovania s prípadnými ďalšími špecifickými vyšetreniami a rozbormi.

Disponujeme tiež samostatnou miestnosťou určenou pre našich mačacích pacientov. Mačky zväčša omnoho ťažšie zvládajú hospitalizáciu a ich pobyt u nás je pre ne zväčša silno stresujúci. Najmä z tohto dôvodu sú v krajinách s vyspelou veterinárnou starostlivosťou trendy vzniku jednak čisto mačacích kliník, alebo na veľkých klinikách, ako je tá naša, vytváranie samostatných mačacích oddelení. Tieto trendy sa snažíme v čo najväčšej možnej miere aplikovať aj na našom pracovisku.

Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok
9:00 - 20:00
Sobota
9:00 - 16:00
Nedeľa a sviatky
Zatvorené

Objednajte sa

Momentálne ordinujeme iba na objednávku. Na vyšetrenie sa môžete objednať na našom telefónnom čísle počas ordinačných hodín.