MVDr. Pavol Valašek

MVDr. Pavol Valašek

Veterinárny lekár

Štúdium veterinárnej medicíny som ukončil na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2001, kde som promoval s vyznamenaním (červený diplom bol taký tajný sen mojich rodičov, tak prečo nie). Po ukončení štúdia som absolvoval pracovno-študijný pobyt v USA, kde som strávil bezmála jeden a pol roka. Od roku 2003 som pracoval na viacerých pracoviskách prvého kontaktu v Bratislave.

V roku 2007 som dostal možnosť obohatiť svoje skúsenosti prácou v pozícii chirurga na nonstop klinike v Bonne, v Nemecku, kde som strávil päť mesiacov. Po návrate som spoluzakladal vtedy veterinárnu nemocnicu, dnes veterinárnu kliniku VetPoint, kde od októbra 2007 pracujem dodnes.

Odborne sa profilujem v oblasti chirurgie a predovšetkým ortopédie a traumatológie spoločenských zvierat. Od roku 2007 som absolvoval viacero intenzívnych praktických workshopov pod záštitou AO/ASIF, som členom ESVOT a pravidelným účastníkom Európskych a svetových kongresov tejto organizácie. V roku 2009 som získal certifikát na posudzovanie dysplázií bedrových a lakťových kĺbov a ako jeden zo zakladajúcich členov som stál pri zrode SPDD. Posudzovaniu dysplázií sa stále aktívne venujem ako člen tejto spoločnosti.

Okrem každodenných pracovných povinností na klinike sa aktívne venujem ako publikačnej, tak aj prednáškovej činnosti v mojom odbore. Zastávam totiž názor, že to, čo je na medicíne úžasné, je práve ten rozmer zdieľania informácií, skúseností a poznatkov, bez ktorého by nemohla tak rýchlo napredovať.

Aktívne sa tiež zapájam do organizovania vzdelávania pre veterinárnych lekárov na Slovensku pod záštitou SAVLMZ alebo KVL SR a participoval som na účinkovaní mnohých zvučných mien odbornej veterinárnej obce svetového formátu na kongresoch na Slovensku. V spolupráci so SAVLMZ aktívne spolupracujem na veľmi dôležitej aktivite tejto asociácie - postupnom prekladaní Manuálov BSAVA.

V rokoch 2014 až 2017 som ako viceprezident KVL SR zastupoval našu komoru na pôde FVE - Európskej federácie veterinárnych lekárov. Tu som získal cenné kontakty, ktoré mi umožnili úspešne získať mandát a dostať sa na zoznam expertov EAEVE. Táto organizácia zabezpečuje Európsku evaluáciu veterinárnych univerzít a fakúlt, na základe ktorej je možný voľný pohyb veterinárnych lekárov na celoeurópskom pracovnom trhu. Mám za sebou viacero úspešných evaluačných vizitácií (Hannover, Zaragoza, Stara Zagora, Lyon).

Vo voľnom čase (ktorý sa občas počíta len na minúty) sa venujem športu (beh, cestná cyklistika, vysokohorská turistika, crossfit), cestovaniu, beletrii (krimi, história, geopolitika) a v neposlednom rade som otcom dvoch tínedžerov.

Publikačná činnosť

 • Valašek P,Cíbová J,Daniš A, Revajová V, Metastazujúci zmiešaný testikulárny nádor u kryptorchidného psa spojený s hyperestrogenizmom, Infovet 2/2010
 • Valašek P, Veselý J, Použitie flapu m. sartorius pri rekonštrukcii traumatickej hernie brušnej dutiny u mačky, Veterinářství 1/2011,P:8-11
 • Tetourová K, Valašek P, Použití kaudálního epigastrického axiální flapu při rekonstrukci defektu po extirpaci novotvaru, Infovet 2/2011
 • Valašek P, Salaj J, Použitie maxilomandibulárneho externého fixátora u mačky – klinický prípad, Veterinářství 5/2012,P:269-273
 • Valašek P, Chirurgické riešenie perineálnej hernie-porovnanie dvoch metodík-použitie implantačnej mriežky a transpozícia m. semitendinosus, Infovet 2/2015
 • Valašek P, Kučera R, Chirurgické riešenie extrahepatálneho portosystémového skratu pomocou ameroidného konstriktora, Komorový spravodaj 2/2015,P:14-17
 • Valašek P, Hanzel S, Di Palma S, Daniš A, Fatálne zlyhanie hemostázy v dôsledku chronickej hepatitídy u mačky plemena mainská mývalia – klinický prípad, Komorový spravodaj 3/2015
 • Valašek P, Použitie „tie-in“ konfigurácie externého akrylátového fixátora pri riešení viaclomných zlomenín rúrovitých kostí malých zvierat séria prípadov, Komorový spravodaj 3/2015, P: 18-23
 • Valašek P, Swan M, Šidík I, Použitie systému Powerlock® ako modernej alternatívy internej fixácie skeletu malých zvierat - prvé skúsenosti, možnosti klinického využitia, Komorový spravodaj 4/2015, P: 16-20
 • Nusová N, Krendlová K, Valašek P, Klinický prípad neobvyklej systémovej hypertenzie u psa, Vetžurnál 2/2018, P:22-29
 • Valašek P, Nusová N, Primárny nádor pľúc u psa, Vetžurnál 2/2020, P: 34-38

Prednášková činnosť

 • Pig´s brain anatomy, Navigated 3D-ultrasound hands on course, Hotel Brix, Bratislava, 27th – 29th November 2013
 • Aspects of surgical oncology, First Veterinary Oncology and Clinical Pathology meeting, Visegrád, June 16-18 2016
 • Choroba (pretrhnutie) predného skríženého väzu – elements, 28.10.2017, Nová Veterinária, Nitra
 • Moja prvá sterilka (alebo čo by som mal vedieť skôr, ako sa do nej pustím....), II. Veterinársky študentský kongres, 26.10.2018, Nitra
 • Step-by-step ovhe (alebo ako to robím ja....), II. Veterinársky študentský kongres, 26.10.2018, Nová Veterinária, Nitra
 • Vybrané patológie genitálneho aparátu u súk (alebo prečo je dobré vedieť dobre kastrovať....), II. Veterinársky študentský kongres, 26.10.2018, Nová veterinária, Nitra
 • Tie-in configuration of ex-teral skeletal fixator - when, why, how?, 45th World small animal veterinary association congress and 26th FECAVA Eurocongress, 21-24 March 2021
 • Perineal hernias – the old story. Are we familiar with it?, 45th World small animal veterinary association congress and 26th FECAVA Eurocongress, 21-24 March 2021

Absolvované postgraduálne vzdelávanie (výber)

 • AO Vet Course Advances in Small Animal Fracture Management, December 7-11, 2008, Davos, Switzerland
 • AO Vet Masters Course Advanced corrective Osteotomies, November 4-7 2009, Cremona, Italy
 • Úspešné absolvovanie skúšky posudzovateľa DBK/DLK, 7. december 2009, Smolenice
 • 16th ESVOT Congress, September 12-15, 2012, Bologna, Italy
 • 11°Corso veterinario ASAMI- Teorico e practico sulle metodiche di Ilizarov, 10-12 Novembre 2012, Cremona, Italy
 • Úspešné absolvovanie skúšky posudzovateľa Luxácie pately, 18.5.2013, Nitra
 • AO Vet Masterclass- Advanced corrective osteotomies: rear limb and patellar luxation, May 19-21, 2014, Cremona, Italy
 • 17th ESVOT Congress, October 2-4, 2014, Venice, Italy
 • Advanced orthopedic course- selected topics, 20-21. Február 2015, Žilina
 • 5th World Veterinnary Orthopaedic Congress-VOS, 19 th ESVOT Congress, September 12-15, 2018, Barcelona, Spain

Objednajte sa na vyšetrenie

Sme tu pre Vás počas našich ordinačných hodín
+421 948 029 674