Seriál – Opýtajte sa svojho veterinárneho lekára: Primárny nádor pľúc

Nádorom pľúc u spoločenských zvierat sa v posledných dekádach venuje zvýšená pozornosť. Je to predovšetkým preto, že tieto typy nádorov zaznamenali rapídny nárast v ľudskej populácii a predstavujú veľký problém. Spoločenské zvieratá žijú v rovnakom prostredí ako ľudia a sú vystavené rovnakým faktorom (znečistenie prostredia, karcinogény v potrave, pasívne fajčenie a pod.) a na rozdiel od hospodárskych zvierat sa dožívajú aj veku, kedy sa tieto nádory najčastejšie vyskytujú, takže dáva táto hypotéza zmysel. Nepotvrdila sa však a súčasný, všeobecne akceptovaný stav je taký, že primárne nádory pľúc psov a mačiek predstavujú 0,5% všetkých príčin úmrtia týchto zvierat, resp. 1% všetkých primárnych nádorov u spoločenských zvierat.

Keďže priemerný vek výskytu týchto nádorov je u psov 11 rokov a u mačiek 12 rokov, môžeme s istotou hovoriť o relatívnom náraste týchto ochorení v súvislosti so stále sa zlepšujúcou veterinárnou starostlivosťou o spoločenské zvieratá. Diagnostika týchto nádorov je postavená na dôkladnej anamnéze a klinických príznakoch (vek, klinické príznaky ako kašeľ, dýchavičnosť či intolerancia záťaže) a následne zobrazovacích technikách. Zobrazovacou technikou voľby je röntgenologické vyšetrenie hrudníka vo všetkých troch štandardných projekciách. Hoci aj v našich podmienkach je stále dostupnejšou zobrazovacou metodikou CT vyšetrenie, na rutinné použitie tejto metodiky si ešte budeme musieť počkať.

Ku klasifikácii primárnych nádorov pľúc je dostupných viacero pomerne rozsiahlych štúdií. Tak ako pri väčšine iných nádorových ochorení psov a mačiek, vychádza klasifikácia z humánnej medicíny hoci v prípade nádorov pľúc je táto považovaná za príliš komplexnú a pre použitie vo veterinárnej praxi tým pádom zbytočne komplikovanú.

(Psík Rex, ktorému bol identifikovaný nádor pľúc)

Aké sú príznaky?

Primárne nádory pľúc u spoločenských zvierat sú omnoho zriedkavejšie ako metastatické nádory primárnych nádorov z iných lokalít, ktoré do pľúc len metastázujú. Medzi typické klinické príznaky týchto nádorov patria kašeľ, rôzne formy dyspnoe, rôzne typy patologických dýchacích šelestov, srdcová nedostatočnosť a podobne.  Popisujú sa však prípady, predovšetkým u mačiek, kedy môže byť takýto pacient bezpríznakový. Diagnostický proces u takéhoto pacienta zahŕňa dôkladnú anamnézu, podrobné klinické vyšetrenie a RTG vyšetrenie hrudníka v troch štandardných projekciách.

Pacienti s nálezom primárneho nádoru pľúc sú diagnostickou a najmä terapeutickou výzvou. Pri správnom vyhodnotení prognostických kritérií a včasnej chirurgickej intervencii však môže byť prognóza dobrá až výborná a pacienti sa môžu dostať do remisie (zmiernenie až vymiznutie príznakov choroby). Majiteľ takéhoto zvieraťa by mal od svojho veterinárneho lekára dostať kompletné informácie o ochorení jeho zvieraťa, aby sa mohol objektívne rozhodovať o jeho ďalšej liečbe.

Kompletný odborný článok na tému primárneho nádoru pľúc nájdete tu.

Pokračujte v čítaní

Objednajte sa na vyšetrenie

Sme tu pre Vás počas našich ordinačných hodín
+421 948 029 674