Seriál – Opýtajte sa svojho veterinárneho lekára: Sterilizácia sučky

Jedným z najčastejších chirurgických zákrokov v dutine brušnej, ktorý sa vo veterinárnej medicíne vykonáva je chirurgické odstránenie samičích pohlavných orgánov u sučky. V tomto článku sa nechceme zameriavať na výhody, nevýhody, či riziká spojené s týmto zákrokom.  Našim cieľom je ozrejmiť „Na čo by ste sa mali opýtať svojho veterinára“ pred tým, ako podstúpite takýto zákrok s Vaši miláčikom.

1. Je tento zákrok bezpečný?

Zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii, preto najviac kladenou otázkou býva, či to sučka PREŽIJE? Je to veľmi jednoduchá, dôležitá a opodstatnená otázka. Odpoveď ale nie je jednoduchá. Žiaden anestéziológ nemá sklenenú guľu a nedokáže tak predpovedať priebeh anestézie. Dovolím si však parafrázovať starú múdrosť, ktorá sa hovorí medzi anestéziológmi: „Neexistuje bezpečná anestézia, existuje len bezpečný anestéziológ“. Čo to v praxi znamená?

Riziká anestézie sa dajú účinne znižovať na akceptovateľnú mieru, ale nie úplne odstrániť. Ako na to? Sú dva spôsoby, ktoré by mal bezpečný anestéziológ využívať. V prvom rade mať čo najviac informácii o pacientovi – na to slúžia predoperačné vyšetrenia pacienta. V druhom rade zvoliť spôsob anestézie, ktorý je pre daného pacienta pri danom zákroku čo najmenej zaťažujúci.

Preto sa nezabudnite opýtať svojho veterinárneho lekára:

  • plánuje povedzme pred anestéziou odobrať krv na laboratórne vyšetrenie,  prípadne u rizikovejších pacientov (napríklad vo veku nad 8-9 rokov) zhotoví aj RTG hrudníka, prípadne „natočí“ EKG a podobne?
  • aký typ anestézie používa (inhalačnú anestéziu, ktorá mnohonásobne menej zaťažuje životne dôležité orgány pacienta ako injekčná anestézia)?
  • ako a kto monitoruje sučku počas operačného zákroku. Kto dohliada na to, či všetky vitálne (životné) funkcie fungujú tak, ako majú? Nie je možné, aby to vykonávala tá istá osoba, ktorá vykonáva operačný zákrok. Prítomnosť ďalšej osoby je nevyhnutná.

2. Čo po operácii?

Ďalšiu otázku, ktorú nám často kladiete je ,,Aké KOMPLIKÁCIE môžeme očakávať po operácii?“  Žiaľ, musíme konštatovať, že treba počítať so všetkými, ktoré existujú. Veterinár by mal však urobiť všetko preto, aby žiadne nevznikli a teda nesmie ani žiadne očakávať. Psík je živý tvor a aj pri chirurgickej sterilizácii nanešťastie dochádza ku komplikáciám. Z vedeckých štúdií zo zahraničia, ktoré boli robené na veľkom množstve pacientov jednoznačne vyplýva, že drvivá väčšina komplikácií je zavinená chirurgom, ktorý sučku operoval.

Zodpovedný veterinárny lekár vie predchádzať: infekciám operačnej rany, pooperačnému krvácaniu do brušnej dutiny, do podkožia alebo von z operačnej rany, bolestivosti pacienta, predĺženému hojeniu a zdĺhavej rekonvalescencií.

Veterinárneho lekára sa preto spýtajte:

  • ako dodržiava sterilitu pri operačnom zákroku (používa sterilný operačný plášť, rukavice a nástroje). Bude operácia prebiehať v samostatnej miestnosti určenej na operácie alebo to bude v miestnosti, kde sa napríklad aj skladujú lieky, čistia análne váčky, vykonávajú stomatologické zákroky alebo prezliekajú zamestnanci?Je vedecky dokázané, že použitie antibiotík pred a po chirurgickom zákroku nezabráni vzniku infekcie operačnej rany, ak nebol chirurgický zákrok vykonaný dôsledne asepticky – sterilne (teda tak, aby sa zabránilo vzniku infekcie). Omnoho dôležitejšie ako použitie „preventívnych“ antibiotík (čo sa dnes u zdravých zvierat považuje za odbornú chybu) je podanie primeraných liečiv proti bolesti. Nedostatočne kontrolovaná bolesť je jednou z najčastejších príčin zlého a predĺženého hojenia operačných rán a je pre pacientov  silno traumatizujúca.
  • ako dôkladnú terapiu používa u psov PROTI BOLESTI?Zabudnúť by ste sa určite nemali opýtať na to čo sa deje s Vašou sučkou hneď po operácii.
  • DOHLIADA niekto (s príslušným vzdelaním alebo tréningom) na Vášho miláčika počas toho ako sa prebúdza?Vedeli ste, že takmer 50% komplikácii anestézie vzniká práve počas zlého prebúdzania pacienta? Pri prebúdzaní sa z anestézie sú zvieratá výrazne dezorientované. Pri nedostatočnej kontrole si môžu ľahko ublížiť, môže dochádzať k vracaniu alebo nadmernému slineniu, ktoré môžu viesť až k uduseniu. Počas a po zákrokoch v celkovej anestézii klesá pacientom postupne telesná teplota a krvný tlak. Je preto veľmi dôležité tieto parametre sledovať počas a taktiež po zákroku. V prípade potreby pacientov zohrievame podobne ako ľudí po operácii a paušálne vždy aplikujeme infúzne roztoky na podporu poklesu krvného tlaku.

Verím, že ste sa v čítaní dostali až sem a že sme Vás nevystrašili, to naozaj nebolo našim cieľom. Práve naopak, chceli sme Vám ozrejmiť a otvorene odkomunikovať to, čomu možno ako laici nemusíte rozumieť. Váš veterinárny lekár by to však vedieť mal. Neostýchajte sa preto pýtať, ide predsa o člena Vašej rodiny.

Pokračujte v čítaní

Objednajte sa na vyšetrenie

Sme tu pre Vás počas našich ordinačných hodín
+421 948 029 674