MVDr. Kristína Huňáková, PhD.

MVDr. Kristína Huňáková, PhD.

Veterinárny lekár

Vzdelanie a prax

 • 2024 – Veterinárna klinika Vetpoint
 • 2023 – špecializačné vzdelávanie  ESAVS – ortopédia
 • 2020 – 2024 Sibra centrum veterinárnej medicíny – ortopédia/chirurgia
 • 2020 absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe veterinárna chirurgia,     ortopédia a röntgenológia UVLF Košice, PhD.  
 • 2018 – 2020 spolupráca so Združenou tkanivovou bankou v Košiciach UPJŠ Lekárska fakulta
 • 2016 – 2020 doktorand, UVLF v Košiciach, Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie  a reprodukcie
 • 2016 absolvent UVLF Košice, MVDr.

Účasť na vybraných vzdelávacích akciách a seminároch

 • 10/2023 VETERINÁRIA 2023 PREDKONGRESOVÝ DEŇ SPDD
 • 9/2023 ORTHOPAEDICS III ESAVS
 • 7/2023 TPLO PRE POKROČILÝCH
 • 5/2023 LUXÁCIA BEDROVÉHO KĹBU
 • 4/2023 ORTHOPAEDICS II ESAVS
 • 2/2023 ORTHOPAEDICS I ESAVS
 • 6/2022 30. VÝROČNÁ KONFERENCIA ČAVLMZ A 27. EUROKONGRES FECAVA

Publikácie

 • HUŇÁKOVÁ, K., Vatolík, V. Traumatická luxácia lakťového kĺbu a poškodenie laterálneho kolaterálneho väzu u psa – klinický prípad, Vetžurnál 3/2023. ISSN 2585-884X.
 • HUŇÁKOVÁ, K., Vatolík, V. Avulzná fraktúra mediálneho epikondylu humeru u 5-mesačného jazvečíka – klinický prípad, Vetžurnál 3/2022. ISSN 2585-884X.
 • HUŇÁKOVÁ, K., Vatolík, V. Osteosyntéza mandibuly s použitím externého fixátora, interdentálnej cerkláže a intraorálneho akrylátu u psa – klinický prípad, Vetžurnál 2/2022. ISSN 2585-884X.
 • Katic, N., HUŇÁKOVÁ K., Vatolík, V. Chirurgický manažment tymómu u psa plemena Nemecký ovčiak – klinický prípad. Vetžurnál 2/2021 .ISSN 2585-884X.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - ŠPAKOVÁ, Tímea - MATEJOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KURICOVÁ, Mária - ROSOCHA, Ján - LEDECKÝ, Valent. Study of bilateral elbow joint osteoarthritis treatment using conditioned medium from allogeneic adipose tissue-derived MSCs in Labrador retrievers. In Research in Veterinary Science. ISSN 0034-5288, 2020, vol. 132, no., p. 513-520. (2019: 1.892 - IF, 1.816 - IF 5y, 70 - H-index, 0.637 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q).
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŠEVČÍK, Karol - ROSOCHA, Ján - LEDECKÝ, Valent. Role of mesenchymal stem cells-derived exosomes in osteoarthritis treatment. In Folia veterinaria. - 2018. ISSN 0015-5748, 2018, roč. 62, č. 4, s. 19-23.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - FIGUROVÁ, Mária - KURICOVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LEDECKÝ, Valent. Manažment bolesti u psov a mačiek s osteoartritídou. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, cD-ROM, S. 95-98.
 • VALENČÁKOVÁ, Alexandra - FIGUROVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Infekčné choroby, ktorých sa treba obávať. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, cD-ROM, S. 90-94.
 • FIGUROVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - KURILLOVÁ, Marieta - HUŇÁKOVÁ, Kristína. Stanovenie parametrov štítnej žľazy pri psoch. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2018 : Zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-611-4, cD-ROM, S. 87-89.
 • ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - LEDECKÝ, Valent. Insall-salvati index vs. Modifikovaný insall-salvati index u plemena Yorkšírsky teriér. In Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, cD-ROM, S. 75-78.
 • FIGUROVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián. Stanovenie indexu pulzativity a rezistencie v arteria carotis communis pri psoch. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. Animal Physiology, Nutrition and Welfare, November 21, 2018, University of South Bohemia in České Budějovice : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7394-715-6, s. 268-272.
 • VALENČÁKOVÁ, Alexandra - STEFANIZZI, Enrico - FIGUROVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Etiológia hepatokarcinómu pri psoch. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. Animal Physiology, Nutrition and Welfare, November 21, 2018, University of South Bohemia in České Budějovice : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7394-715-6, s. 226-232.
 • HORŇÁKOVÁ, Ľubica - FIGUROVÁ, Mária - TITKOVÁ, Radka - HUŇÁKOVÁ, Kristína - PIRČOVÁ, Štefánia - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Vybrané nádorové markery u psov. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. Animal Physiology, Nutrition and Welfare, November 21, 2018, University of South Bohemia in České Budějovice : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7394-715-6, s. 198-203.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - LEDECKÝ, Valent. Súčasné trendy v terapii bolesti u psov a mačiek s osteoartritídou. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. Animal Physiology, Nutrition and Welfare, November 21, 2018, University of South Bohemia in České Budějovice : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2018. ISBN 978-80-7394-715-6, s. 178-186.
 • ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Proximodistal alignment of the canine patella in small breeds of dogs. In Animal physiology, nutrition and welfare 2019. konferencia. Animal physiology, nutrition and welfare 2019 : proceedings of reviwed scientific papers. 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2019. ISBN 978-80-7394-771-2, s. 148-154.
 • FIGUROVÁ, Mária - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KOŽÁR, Martin. Imaging diagnosis - gigant intermuscular lipoma in a dog - Case report. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 92-94.
 • HLUCHÝ, Marián - FIGUROVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína. Myopatia m. gracilis a semitendinosus u psa plemena Nemecký ovčiak. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 95-97.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - FIGUROVÁ, Mária - KURICOVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - LEDECKÝ, Valent. Anomálie chvostových stavcov u psov – röntgenologická diagnostika. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 98-101.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEDECKÝ, Valent. Sterilná nodulárna panikulitída u whwt – klinický prípad. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 102-105.
 • VALENČÁKOVÁ, Alexandra - FIGUROVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KOŽÁR, Martin - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Nádorové ochorenia pri psoch vírusovej etiológie. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 119-121.
 • FIGUROVÁ, Mária - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KARASOVÁ, Martina. Parazitárne choroby očami ultrasonografie – USG štúdia – babezióza. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, cD ROM, S. 144-146.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŠEVČÍK, Karol - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent. Použitie sofistikovanej kinematiky pri hodnotení terapeutickej efektívnosti v ortopédii psov v klinickej a experimentálnej oblasti. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 17-19.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍK, Karol - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Využitie kinematickej analýzy u psov s dyspláziou lakťového kĺbu. In Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. Vedecké práce doktorandov 2019 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. - Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2019. ISBN 978-80-972752-7-3, s. 32-34.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína. Anomálie chvostových stavcov u psov – röntgenologická diagnostika. In PROKEŠ, Marián. Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 6. apríl 2016, Košice : Zborník abstraktov 59. ročníka. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-483-7, s. 19-20.
 • ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - KURILLOVÁ, Marieta - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Porovnanie hodnôt uhla kolenného kĺbu u psa zistených metódou klinickej goniometrie a meraním na základe röntgenogramov. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 34.
 • ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Využitie proximálnej polovice tíbie pri meraní uhla tibiálneho plató u psov. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 35.
 • LEDECKÝ, Valent - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŠEVČÍK, Karol - HUŇÁKOVÁ, Kristína. Zhodnotenie klinických výsledkov terapie ruptury ligamentum cruciatum craniale v kolennom kĺbe psa metódou TTA Rapid. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 41.
 • LEDECKÝ, Valent - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - ŠEVČÍK, Karol - KURILLOVÁ, Marieta - LIPTÁK, Tomáš. Terapia fraktúry mediálneho epikondylu femuru psa – klinický prípad. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 42.
 • KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - ŠEVČÍK, Karol - LIPTÁK, Tomáš. Efektívnosť chirurgickej intervencie pri ochoreniach chrbtice u psov. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 43.
 • HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍK, Karol - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURICOVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent. Analýza výskytu luxácie pately a ruptúry predného skríženého väzu pri malých plemenách psov. In Škola-Veda-Prax. konferencia. Škola - Veda - Prax, 17.-18. september 2019, Košice : Zborník referátov a abstraktov: vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-8077-628-2, cD-ROM, S. 44.
 • KURICOVÁ, Mária - HUŇÁKOVÁ, Kristína - LEDECKÝ, Valent. Anomálie chvostových stavcov u psov - zalomený chvost. In Pes a mačka. ISSN 1335-7778, 2016, roč. 16, č. 9, s. 45-47.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - LEDECKÝ, Valent. Artritídy u psov a mačiek - etiológia, symptómy a diagnostika. In Infovet. - 2017. ISSN 1335-1907, 2017, roč. 24, č. 5, s. 203-211.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - LEDECKÝ, Valent. Nechirurgická terapia osteoartritídy u psov a mačiek. In Infovet. - 2018. ISSN 1335-1907, 2018, roč. 25, č. 1, s. 28-32.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEDECKÝ, Valent. Sterilná modulárna panikulitída u psov - klinický prípad. In Infovet. - 2018. ISSN 1335-1907, 2018, roč. 25, č. 4, s. 168-171.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HLUCHÝ, Marián - ŠEVČÍK, Karol - LEDECKÝ, Valent. Calcinosis circumscripta na jazyku u psa plemena Rotvajler - klinický prípad. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2018, roč. 25, č. 6, s. 259-261.
 • ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - LEDECKÝ, Valent. Röntgenologické hodnotenie degeneratívnych zmien v kolennom kĺbe u psov. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2018, roč. 25, č. 6, s. 262-268.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - FIGUROVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent. Parciálna ruptúra úponu musculus biceps brachii suky borderskej kólie - klinický prípad. In Infovet. - 2019. ISSN 1335-1907, 2019, roč. 26, č. 1, s. 19-21.
 • ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Komplexný prístup ku klinickej a röntgenologickej diagnostike ruptúry predného skríženého väzu psov. In Infovet. - 2019. ISSN 1335-1907, 2019, roč. 26, č. 4, s. 132-135.
 • HLUCHÝ, Marián - KURICOVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - HUŇÁKOVÁ, Kristína - ŠEVČÍK, Karol - LEDECKÝ, Valent. Terapia ruptúry predného skríženého väzu u psov pomocou TTA Rapid. In Infovet. - 2019. ISSN 1335-1907, 2019, roč. 26, č. 4, s. 136-140.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína - HLUCHÝ, Marián - LIPTÁK, Tomáš - ŠEVČÍK, Karol - LEDECKÝ, Valent. Chirurgická terapia otitis media et interna mačky - klinický prípad. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2020, roč. 27, č. 1, s. 14-16.
 • ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Poškodenie meniskov spojené s ruptúrou predného skríženého väzu psov. In Infovet. - 2020. ISSN 1335-1907, 2020, roč. 27, č. 1, s. 4-8.
 • ŠEVČÍK, Karol - HLUCHÝ, Marián - HUŇÁKOVÁ, Kristína - KURILLOVÁ, Marieta - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÝ, Valent. Príčiny pooperačného krívania psov s ruptúrou predného skríženého väzu. In Infovet. - 2020. ISSN 1335-1907, 2020, roč. 27, č. 1, s. 9-13.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína. Anomálie chvostových stavcov u psov - röntgenologická diagnostika : diplomová práca. Škol. Valent Ledecký. Košice : UVLF, 2016. 60 l.
 • HUŇÁKOVÁ, Kristína. Experimentálne a klinické využitie regeneratívnej medicíny v ortopédii psov : doktorandská dizertačná práca. Škol. Valent Ledecký. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. 83 l.

Objednajte sa na vyšetrenie

Sme tu pre Vás počas našich ordinačných hodín
+421 948 029 674