MVDr. Ladislav Stehlík, PhD.

MVDr. Ladislav Stehlík, PhD.

Veterinárny lekár

Profil

Ako akademický pracovník sa podieľal na výučbe a skúškach pregraduálnych študentov v odbore zobrazovacie metódy (základy rádiológie, ultrasonografie a počítačovej tomografie), ďalej na vedení klinických stáží pregraduálnych študentov a na bežnej klinickej prevádzke Oddělení zobrazovacích metod Kliniky chorob psů a koček VETUNI Brno.

V rámci zobrazovacích metód sa viac zaoberal počítačovou tomografiou (CT) a jej využitím v klinickej praxi psov a mačiek. Od roku 2015 sa podieľa na vedení workshopov abdominálnej sonografie psov a mačiek pre veterinárnych lekárov v ČR aj SR.

Prax

September 2022- súčasnosť

Zobrazovacia diagnostika v skupine veterinárnych kliník VetCare Group

2013 – August 2022

Odborný asistent, Oddělení zobrazovacích metod, Klinika chorob psů a koček, Veterinární univerzita Brno

2008 – 2013

Asistent, Oddělení zobrazovacích metod Kliniky chorob psů a koček, VFU Brno

2005 – 2007

Veterinárny technik, Oddělení zobrazovacích metod Kliniky chorob psů a koček VFU Brno

Vzdelanie

2013, Ph.D. (Doktorský studijní program) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství

2007, MVDr. (Magisterský studijní program) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství

Kvalifikácia

Medzinárodný kurz pokročilej veterinárnej zobrazovacej diagnostiky: Praktický a interaktívny CT workshop, SCIVAC, Taliansko

Praktické stáže zamerané na zobrazovacie metódy pod dohľadom diplomovaného špecialistu, Prof. Massimo Vignoli, Dr. Med. Vet., PhD, SRV, Dip. ECVDI.

Autor a spoluautor 42 článkov vo vedeckých časopisoch s IF.

Členstvo

KVL ČR

Odvolací komise Klubu posuzovatelů ortopedických vad KVL ČR (DKK, DLK)

European Association of Veterinary Diagnostic Imaging (EAVDI)

International Veterinary Radiology Association (IVRA)

Objednajte sa na vyšetrenie

Sme tu pre Vás počas našich ordinačných hodín
+421 948 029 674