MVDr. Simona Dubovská

MVDr. Simona Dubovská

Veterinárna lekárka

Promovala som na Veterinárnej a Farmaceutickej Univerzite v Brne v roku 2020. Počas štúdia som absolvovala niekoľko odborných praxí na viacerých veterinárnych pracoviskách na Slovensku, ale aj

v Českej republike. Bol mi udelený grant pre uskutočnenie stáže na referenčnej veterinárnej nemocnici VERG priamo v New York City v USA, kde som mala možnosť zažiť veterinárnu starostlivosť o psy a mačky na tej najvyššej úrovni.

Po úspešnom ukončení štúdia som pracovala vo veterinárnej nemocnici v Žiline, z ktorej som sa presunula na aktuálnu pozíciu vo veterinárnej klinike VetPoint.

Mojimi profesijnými záujmami sú hlavne zobrazovacie metódy a interná medicína. Absolvovala som niekoľkomesačnú praktickú stáž pod vedením MVDr. Ladislava Stehlíka PhD., zameranú na zobrazovacie metódy a aktuálne ukončujem certifikačný program zameraný na zobrazovacie metódy vo Veľkej Británii (Improve International).

Vo voľnom čase sa rada venujem cestovaniu, turistike, športu, rodine a blízkym priateľom.

Publikačná činnosť

Rosová, S., Daniš, A., Paluš, V.,Výživa kritického pacienta. Vetžurnál, 2021;4: 6 - 12

Objednajte sa na vyšetrenie

Sme tu pre Vás počas našich ordinačných hodín
+421 948 029 674